Steve имаше само 30 минути да поговори с десетимата си фенове, дошли да го „притеснят“ в хотела.