Документалният филм „BLACK METAL FROM THE END OF THE WORLD“ ще представи редица музиканти и представители на black metal-а в латинска Америка и по-специално в Аржентина. Сатанизмът, нордическата култура и религия, завръщането към паганизма и отхвърлянето на империализма. Всички тези елементи заедно съответстват на духовните и идейни изследвания на най-крайната форма на метъла. Филмът ще […]