ostring-imageOSTRING е концепция, която е разработвана през последните години с цел да се премахнат бариерите между света на метъл музиката в Източна Европа и този в Западна Европа. Както всички знаем, групите от Източна Европа (с изключение на Полша) рядко стигат до големите сцени на фестивалите, не поради липса на качества, а по-скоро заради организационни и материални фактори.

Постепенно, еволюционният път на проекта беше формулиран. В първата си година започва с ядро от съседни държави (Молдова, Украйна, Унгария, България), което в следващите издания на OSTRING ще се разшири и ще включи Русия и Полша – страни, с които вече е подписано партньорство, а по-късно и всички страни от Източна Европа.

Записването за концерта е безплатно, а срокът е от 1-ви февруари до 25-и февруари.

Повече подробности на тeзи линкoве:

Website: www.ostring.liveandloud.net
Facebook: www.facebook.com/ostring.bulgaria/