Може да изтеглите свободно новото творение на чешкият грайнд дует !T.O.O.H.! Democratic Solution на този адресГрупата е отново активна от 2011г. след  период на прекъсване, като проект от двама души – Humanoid и Schizoid.