Представяне на книгата „Хеви метъл културата – изследване по аналитичнопсихологическа антропология“

poster-predstawqne-01На 2 март от 18 часа в „Арт салона“ на Радио Варна ще бъде представена книгата на д-р Ана Стефанова „Хеви метъл културата – изследване по аналитичнопсихологическа антропология“.

Във своето изследване за хеви метъл културата, Ана Стефанова акцентира върху неразривната връзка между феновете и музиката и многопластовата структура на тази свързаност.Тя е съвкупност от елементи, съставляващи не само същността на метъла като музикален жанр и хилядите му послания, но и взаимстваните от фолклорните и митологичните концепции, устойчиви във времето символи, за нещо намиращо се под повърхностния слой на възприятие.

В книгата си Ана Стефанова включва и собствени изследвания, илюстриращи как метъл музиката добива различни измерения, формирайки съществена част от идеологията и начина на мислене на феновете, с което се обяснява категоричната и безкомпромисна любов към твърдата музика. Всеки един аспект от културното явление „метъл“ – концерти, текстове, структура, е детайлно описан . Книгата предлага нова гледна точка, с цел да покаже колко по-голямо значение и въздействие върху живота ни има музиката отколкото изобщо можем да си представим.

Д-р Ана Стефанова завършва Медицински университет – София като магистър лекар и ВСУ „Черноризец Храбър” като магистър психолог. Защитава докторска дисертация в ИЕФЕМ-БАН на тема „Аналитичнопсихологически подход към българския фолклор“, с акцент върху нестинарския обреден комплекс. Доктор по фолклористика, изследовател в областта на аналитичнопсихологи- ческия анализ на явления от традиционната култура, тя има множество публикации в областта, в чужбина и в страната. Ана Стефанова има поредица участия в изложби и художествени проекти. Тя е илюстратор на алегориите на Самюел Джонсън и бележките на д-р Стефка Ричи по тях в съвместната им книга „Pleasures of the Imagination”, излязла във Великобритания; автор и илюстратор е на книгата „Приказки отвъд мъглите”, излязла през 2016 г.

Проф. д.изк. Лозанка Пейчева, ИЕФЕМ-БАН споделя следното във връзка с книгата на д-р Ана Стефанова „Хеви метъл културата – изследване по аналитичнопсихологическа антропология“: 

„Основните приноси на това изследване се свързват с прочита и тълкуването на хеви метъл културата от една психологическа гледна точка. В своята цялост книгата на Ана Стефанова предлага един сериозен психологически анализ на актуален социален феномен. Тази книга тематизира и идентифицира хеви метъл културата и нейните влияния през психологическата система на Карл Густав Юнг. Тя предлага един необичаен поглед към метъла, като прави оригинална интерпретация, даваща картина на феномена хеви метъл от психологическа гледна точка – една перспектива която, освен че систематизира проучвания феномен чрез рационална научна процедура, търси обяснение за него в природата на несъзнаваното, проявена в динамиките на архетипи, символи, образи.

Проучването е иновативно по отношение на избрания материал – вниманието на Ана Стефанова се фокусира върху предизвикателен, противоречив, популярен и вълнуващ, но слабо проучен в България феномен – хеви метъл културата. Книгата е интригуващ и достоен отговор на това предизвикателство.

Със своите наблюдения и психологически тълкувания върху архетипната експресия на хеви метъла, разчетен като „една вътрешна сакрална територия, която е източник и цел на душата“, книгата провокира размисли, като едновременно с това докосва читателя на едно много дълбоко ниво и така помага на читателите да разберат тази субкултура в дълбок психологичен план.

Накрая, но не на последно място, бих искала да добавя, че с тази интригуваща и вълнуваща, богата на идеи, наблюдения и детайли книга, с избрания оригинален начин на концептуализация на проучения материал Ана Стефанова за пореден път се доказва като водещ и продуктивен български изследовател и експерт в полето на хуманистичната пост-Юнгианска дълбинна психология (наричана аналитична психология от Юнг).“

  1. Можете да използвате тези HTML етикети и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  2. Коментари за тази публикация
В началото