Дано не сте се хванали и ядосали. Ние никога не бихме направили такова нещо.