Новото българско читалище се нарича ТРОТОАРА 2020

Най-светлият християнски празник донесе на младите хора от  TRAP и фондация Тротоара сбъдване на една мечта. От 23.12.2020 г. В Търговския регистър е вписано новоучреденото Народно читалище “Тротоара 2020” като продължение на желанието на младежите за просветна, културна и нестопанска дейност. Ковид обстановката не се оказа пречка за техния устрем, а напротив, постави своеобразен
рекорд – на 16.12.2020 г. от 18:30ч онлайн платформата Zoom събра 229 човека на Учредителното събрание на Народно читалище „Тротоара 2020“. Подписването на всички документи беше извършено посредством електронен подпис от всички учредители и управа, като по този начин се създаде прецедент в историята на България. Това стана възможно благодарение на обновения Търговски регистър към Агенцията по вписванията и подкрепата на системата за електронни подписи Евротръст. Интересен факт е възрастта на учредителите: 40 от тях са родени след 2000, 55 от тях са родени м/у 1990 и 2000, 100 от тях са родени м/у 1980 и 1990, и само 34 от тях са родени преди 1980.
Всички те единодушно потвърдиха, че дейностите, които ще се извършват от новото читалище трябва да бъдат максимално съобразени с нуждите на младите хора, да идват от тях и да се извършват отново от тях.
Читалището се помещава в сградата на TRAP, като разполага със звукозаписно студио, компютърна зала, работилница, място за срещи, и помещение за бъдеща зала за танци и театър.
В новоучреденото читалище децата и младежите ще се занимават с музика, гейминг, образование, ръчен труд, танци, изкуства и много други интересни и полезни дейности, част от дейността на Тротоара и до сега. Фондацията стана известна и със Статуята на суетата
(Статуя на великата консумация), разположена на покрива на TRAP, изработена изцяло от отпадъци и символизираща консуматорската нагласа в днешното общество.
„Читалищната форма на самодейност е фундаментът в българското възраждане и културно развитие от над 150 години. Ние, здраво стъпили върху традициите избрахме за своя цел да създадем модерна организация, да привлечем нови членове, млади хора, спонсори, партньори и приятели и да не спираме да търсим нови форми и средства да отговаряме на съвременната реалност, за да реализираме културни, просветни, възпитателни и информационни функции. Благодарим на всички учредители за желанието да се включат в създаването на една по-добра среда за развитие на младите хора в България! Основаването на читалище в тези трудни дни като символ на възраждането, надеждата и вярата в предизвикателната за всички 2020 година е начинът, по който ние отговаряме на трудностите„ – заяви Председателят на читалището и номиниран за будител на 2020 г. Деян Янков.
Учредителното събрание се проведе при следния дневен ред:
1. Вземане на решение за учредяване на Народно читалище „Тротоара“ 2020, гр. София, за извършване на дейност с нестопанска цел в обществена полза, наричано за краткост „Читалището“.
2. Приемане на устав на Читалището.
3. Избор на Настоятелство, Председател и Проверителна комисия на Читалището.
4. Първоначално финансиране и определяне на годишен членски внос.
5. Вписване на Читалището в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и в Регистъра на народните читалища към Министерството на културата на Република България.

Повече информация може да намерите тук:
Основаването и идеята:
https://trotoara.com/trotoara2020
Информационен пакет за учредители:
https://trotoara.com/Trotoara2020info.pdf
Устав на читалището:
https://trotoara.com/UstavTrotoara2020.pdf
Учредителен протокол:
https://trotoara.com/ProtokolTrotoara2020.pdf
Избрана управа на читалището:
https://trotoara.com/UpravaTrotoara2020.pdf

За всякакви въпроси не се колебайте да се свържете с:
Деян Янков
Ева Николова
info@trotoara.com
www.trotoara.com
+359893774010
fb.com/trotoaracom
instagram.com/trap.trotoara
Адрес за кореспонденция: ул. Братя Миладинови 26, София

  1. Можете да използвате тези HTML етикети и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  2. Коментари за тази публикация
В началото