Победител в ИГРАТА

за трета покана и среща с LORDI е:

Юлиана Трифонова

В началото