Победител в ИГРАТА

за четвърта покана за TOM KEIFER е:

Христо Вълков

В началото