От лагера на шведските дет метъли FARSOTH ни достигнаха тъжни новини относно Kristofer Elemyr.
„С голяма тъга трябва да обявим следното:
Нашият добър приятел, музикант и съотборник Кристофер вече не е сред нас на тази земя. Това е напълно невероятно за нас, но най-вече за роднините на Кристофър. Той донесе толкова много радост на FARSOTH, така че не можем да разберем как това е възможно да се случи. Мислите ни са преди всичко със семейството на Кристофър и се надяваме, че в даден момент в бъдещето те ще намерят покой в невъобразимата тъга. Винаги ще те помним с нежната душа, която беше и завинаги ще останеш в сърцата ни.
Почивай в мир, приятелю.“