The Body Politic, от които очакваме Egressor, новото им ЕР наесен, пуснаха видео към една от песните в него.
Барабанистът Spencer Bowman казва:

Текстът на Armature изобразява притесненията на главния герой като резултат от неувереността му относно външния вид. Това е песен, която някак си ни легна на сърцето, близко до нас е. Визуално текстовият клип представлява угрижеността и яда, изпитвани от лирическия персонаж. От музикална гледна точка, Armature е есенцията на Egressor.