По-долу можете да видите видеоинтервюто с Graham Oliver и Steve Dawson(Oliver Dawson Saxon), проведено на фестивала Aero Rock Starz в Стара Загора.