Сега, десетилетие след своето начало, BARSHASKETH издава нов едноименен албум, който концептуално е съсредоточен върху Be’er Shachat, от където името на групата произхожда. Този термин грубо се превежда като „Яма на корупцията“, многостранна езотерична идея относно собственото съществуване в цикличен процес, който минава през фази на разрушение, пречистване и крайно конфликтно прераждане. Действително тази концептуална […]