Най-светлият християнски празник донесе на младите хора от  TRAP и фондация Тротоара сбъдване на една мечта. От 23.12.2020 г. В Търговския регистър е вписано новоучреденото Народно читалище “Тротоара 2020” като продължение на желанието на младежите за просветна, културна и нестопанска дейност. Ковид обстановката не се оказа пречка за техния устрем, а напротив, постави своеобразен рекорд […]