Клуб MeRock & Blues

Минали събития

Предстоящи събития

 • Chaplin’s Dream @ Шумен
   21 май 2016 – 22:00
 • O.H. и Urban Grey @ Шумен
   4 Мар. 2017 – 22:00
 • Odd Crew @ Шумен
   26 май 2017 – 00:00
 • Alien Industry и Fyeld @ Шумен
   3 Февр. 2018 – 00:00
 • Mirror @ Шумен
   3 Мар. 2018 – 00:00
 • Odd Crew @ Шумен
   31 Мар. 2018 – 00:00
 • Dash The Effort @ Шумен
   6 май 2018 – 00:00
 • Painout @ Шумен
   25 Ян. 2019 – 00:00
 • В началото