клуб „Търтеите“

Минали събития

Предстоящи събития

 • Diabless
   2 Мар. 2013 – 20:00
 • Wartime и Cold In December @ Перник
   9 Мар. 2013 – 19:00
 • Ювиги и Seize the Day @ Перник
   5 Окт. 2013 – 00:00
 • Yuvigi и Seize the Day @ Перник
   7 Мар. 2015 – 00:00
 • Fyeld и 40 Days Later @ Перник
   23 Ян. 2016 – 00:00
 • Humanity May Sink @ Перник
   14 май 2016 – 00:00
 • Dash The Effort @ Перник
   13 май 2017 – 00:00
 • 40 Days Later @ Перник
   6 Окт. 2017 – 00:00
 • K.O.R.A @ Перник
   4 Мар. 2018 – 00:00
 • Dash The Effort @ Перник
   29 Апр. 2018 – 00:00
 • В началото